Jdi na obsah Jdi na menu
 


 • oves
  - lehce stravitelný, nezpůsobuje zažívací poruchy
  průměrná dávka: kolem 2.5 - 5 kg denně (záleží na intenzitě využívání koně, jeho velikosti, pohlaví atd.)
  - obsahuje 7% stravitelných bílkovin a 60 škrobových jednotek (100 ovesných jednotek) a značné množství tuku
  - u kojících klisen podporuje tvorbu mléka, u hřebců podněcuje pohlavní pud
  - větší dávky působí na celkový temperament koně
  - čerstvě sklizeným ovsem nekrmíme → až po 8 - 10 týdnech (až se náležitě vypotí)
  - vláknina (10.3%)
  - doporučuje se zkrmovat mačkaný
  - pokud se zkrmuje celý → není vhodný pro hříbata
 • ječmen
  - doplňkové krmivo, součást šrotu
  - většinou pro pracovní koně
  - nutno je sešrotovat nebo uvařit
  průměrná dávka: kolem 3.5 kg denně
  - obsahuje 69 škrobových (114 ovesných) jednotek, méně vlákniny (3.9%)
  - nepůsobí příznivě dieteticky jako oves
  - při krmení velkými dávkami nebezpečí zažívacích poruch (koliky)
  - velké dávky způsobují nežádoucí ztučnění koně
  - obsahuje vitamin B
  - může se jím oves z 1/3 nahradit

 • žito
  - lze použít při nedostatku ovsa (v malých dávkách 1 - 1.5 kg kus a den) jako částečného doplnění jadrné dávky
  - krmení žitem (zvláště čerstvým) delší dobu způsobuje vážné zažívací poruchy, zvýšení teploty i horečky
  - plemenná zvířata žitem vůbec nekrmíme (poruchy pohlavních orgánů, u klisen potraty, u hřebce utlumení pudu)
  - nebezpečné je námelové žito (obsahuje ergotin)

 • kukuřice
  - energeticky vydatné s vysokým obsahem tuku
  - součást šrotu, aby byla stravitelnější
  - obsahuje 82 škrobových (136 ovesných) jednotek a nejmenší obsah těžko stravitelné vlákniny
  - po vysokých dávkách koně tloustnou, jsou méně vytrvalí a mnohdy zlenivějí
  - krmíme-li koně kukuřicí → při práci se potí a jejich temperament se tlumí
  - nízký obsah bílkovin a minerálních látek, obsahuje vitamin A

 • proso
  - u nás krmení koní zřídka
  - má přibližně stejnou krmnou hodnotu jako oves

 • lněné semeno
  - ovlivňuje trávení
  - podává se sešrotované nebo uvařené - tepelně neupravené je pro koně jedovaté
  - obsahuje 18% stravitelných bílkovin a 113 škrobových (187 ovesných) jednotek
  průměrná dávka: 0.5 - 0.7 kg
  - krmivo určeno pro sportovní koně, těžce pracující a kojící klisny
  - vysoký podíl oleje + projímavé účinky
  - zlepšuje kondici a dává srsti vysoký lesk

 • melasa
  - používaný jako pojivo do suchých prašných krmiv
  - do melasy můžeme také zamíchat podávané léky a aplikovat je přímo do tlamy koně
  - obsahuje 49 škrobových (83 ovesných) jednotek, bílkoviny však postrádá
  - hodnotné krmivo pro koně

 • pšeničné otruby
  - podávají se zvlhčené s vodou nebo spařené -> suché mohou způsobit koliku (zpomalují střevní pochody)
  - obsahují hrubou vlákninu a podporují trávení (projímavý účinek)
  - obsahují 10% stravitelných bílkovin a 48 škrobových (80 ovesných) jednotek
  - delší krmení způsobuje ochabnutí zažívacích orgánů
  - bohaté na bílkoviny, vitamin B a soli

 • žitné otruby
  - obsahují 9.5% stravitelných bílkovin a 45 škrobových (76 ovesných) jednotek
  - nedoporučuje se krmit březí klisny → mohou způsobit obsaženým námelem potraty

 • bob krmný
  - obsahuje 19.5% stravitelných bílkovin a 65 škrobových jednotek
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu, proto ho dáváme nejvýše desetinu váhy jadrných krmiv

 • krmný hrách
  - lze jím nahradit krmnou dávku ovsa, a to nejvýše do čtvrtiny až do třetiny
  - do krmných dávek se zařazuje v množství 10 - 25%
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu
  - uplatňuje se u sešlých koní, ve špatném tělesném stavu a u koní těžce pracujících

 • sója
  - velký obsah bílkovin: 27% i tuku 16%
  - lehce stravitelná a její bílkoviny jsou biologicky velmi hodnotné
  - z ní se připravuje sójové mléko pro hříbata

 • Granule
  jsou drobné tabletky sušeného krmiva. Poskytují dostatek minerálů a vitamínů, které často v obilninách a píci chybějí.
 • seno
  - základní krmivo pro koně
  - po posečení musí ležet 6 - 7 týdnů na půdě
  denní dávka: 5 - 8 kg → v létě se podává méně (jestliže senem pouze přikrmujeme: 1 - 3 kg)
  - normálně obsahuje 14 - 17% vody
  hodnotné trávy: bojínek luční, kostřava lučné, lipnice, pýr obecný, pýr větevnatý, psineček, sveřep bezbranný, žitňák hřebenitý, jetel, vikev, vojtěška
  méně hodnotné trávy: psárka luční, poháňka, tomka vonná, kavyl, smělky a řada jiných trav
  kyselé trávy: nevhodné ke krmení
  - metlice, zblochany, rákos obecný, smilka, ječmenka písečná • luční seno
  - nejvhodnější pro koně
  - obsahuje 4 - 7% stravitelných bílkovin a 33 - 40 škrobových jednotek (54 - 66 ovesných jednotek), Ca, P, vitamín A (karoteny), B, D a vitamin E
  vitaminy:
  - normální růst a vývin hříbat, pevná kostra, uchovává odolnost proti infekčním chorobám
  - vitamin E podporuje plodnost plemeníků

 • sušené luční otavy
  - jemnější oproti senu (menší obsah vlákniny a bohatší živiny)
  - nejsou tak aromatické ani dieteticky působivé jako seno z první seče

 • pastvištní seno
  - získané z nevypasených ploch pastvin je obdobné hodnoty jako sušené luční otava

 • lesní seno - nesnadno stravitelné, méně chutné a chudé popelovinami

 • "koňské" seno
  - pochází ze zamokřených, a tedy kyselých luk, popřípadě pastvišť
  - ostré a kyselé, hrubé, drsné, hůře stravitelné
  - někdy může způsobit zranění sliznice v tlamě koně a zažívací poruchy
  - nevhodné pro hříbata i mladé koně a málo vhodné pro dospělé koně středně těžce a těžce pracující

 • jetelové seno
  - větší krmná hodnota než luční seno
  - obsahuje 6.5 - 7.5% stravitelných bílkovin a 36 - 40 škrobových hodnot (60 - 66 ovesných jednotek)
  - bohaté minerálními látkami, zvláště vápníkem (v 1 kg sena je 23 g vápníku a 10 g fosforu)

 • vojtěškové seno
  - nejvíce stravitelných bílkovin ze sušené píce (8 - 9.5%) a minerálních látek (vápníku 25 g a fosforu 6.5 g v 1 kg)
  - chudší škrobovými hodnotami než jetelové i luční seno
  - obsahuje jich 28 - 32 (46 - 52 ovesných jednotek)
  - uplatňuje se lépe u dojnic než u koní

 • vičencové (ligrusové) seno
  - vhodné pro koně, bylo-li sklizeno v pravý čas tj. z porostů posečených na počátku květu
  - seno z přestárlého porostu je méně hodnotné, neboť vičenec po odkvětu rychle dřevnatí

 • sláma
  - malá výživná hodnota
  - dobré trávení
  - k podestýlce se používá žitná a pšeničná sláma
  - zkrmuje se až po "vypocení" za 5 - 6 týdnů po sklizni jako seno
  denní dávka: cca 2 kg • slámy jařin (ovesném, ječné)
  - jemná stébla, méně vlákniny → stravitelnější
  - větší krmná hodnota: stravitelné bílkoviny 0.5 - 1%, 18 - 19 škrobových jedn. (29 - 31 ovesných jedn.)

 • zimá sláma
  - stravitelné bílkoviny 0.2%, 10 škrobových jednotek (16 ovesných jednotek)
 • slámy luskovin (bobová, hrachová, čočková, pelušková, vikvová)
  - značný obsah bílkovin: 3.3 - 3.8%
  - hůře stravitelné, způsobují zácpu, podléhají snadno zkáze plesnivěním
  - nutno krmit opatrně a v přiměřených dávkách

 • vojtěška
  - zdroj výživných látek + minerálií
  - zkrmovat ji můžeme čerstvou nebo usušenou
  - zkrmujeme ji v menším objemu než seno (má vysoký obsah živin)
  optimální množství: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti /den

 • siláž
  = konzervovaná, kysele vonící píce (nejhodnotnější píce)
  - čerstvě posečené porosty navážíme do vhodných prostorů a udusáme
  - bývá také ukládána do balíků pokrytých folií z umělé hmoty
  - důležité je skladování - při nedodržení těchto zásad ztrácí kvalitu a může se stát i příčinou zdravotních komplikací u koní
  denní dávka: 10 - 15 kg

 • řezanka
  = sláma nařezaná na kousky
  - nezpůsobuje u koní zácpu
  - můžeme ji míchat s koncentrovanými (jadrnými) krmivy
  - má velmi nízkou výživnou hodnotu

 • jetel
  - může u koně vyvolat nadmutí → doporučuje se ho zkrmovat se slámou
  - optimální dávka je obdobná jako u vojtěšky

 • mrkev
  denní dávka: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti → musíme ji očistit
  - výborné dietetické účinky + příjemná chuť
  - vysoký obsah karotenu: 40 mg na 1 kg → krmné účely pro hříbata, březí a kojící klisny, sportovní a dostihové koně

 • krmná sůl
  denní dávka: v létě cca 1 polévková lžíce, v zimě stačí poloviční dávka

  A MNOHO DALŠÍHO,TOHLE JSOU TY NEJZÁKLADNĚJŠÍ....
 •